Δευτέρα 16 Μαΐου 2011

Και σαν πρώτα ανδρειωμένοι...


Μετρήσαμε δεκαέξι ανδρειωμένους πάνω σε έναν μετανάστη.
Πέμπτη 12/5/2011. Στην Αθήνα, οδό Αθηνάς.

Χαίρε, ω χαίρε Λευτεριά!